Automatyzacja e-mail marketingu

Jak działa marketing automation?

Jest wiele określeń dla automatycznego e-mail marketingu. Jedni mówią o marketing automation, inni o automatyzacji newslettera. Generalnie zaś chodzi w nim o to, że jeśli użytkownicy strony internetowej spełnią określone, założone przez twórcę newslettera warunki, automatycznie zostanie do nich wysłany wcześniej przygotowany e-mail.

Takie e-maile są mocno spersonalizowane, dzięki temu Klient ma wrażenie, że firma bardzo o niego dba i interesuje się nim, w rzeczywistości zaś osoba przygotowująca kampanię tworzy wzorzec postępowania dla klientów o określonych zachowaniach i zainteresowaniach. Jest, więc to nic innego jak tworzenie algorytmów i warunków, typu: „jeśli zajdzie A, to stanie się B”.