Rich Media

Reklama angażująca odbiorcę Reklama Rich Media to forma reklamy, w której wykorzystywane jest video, dźwięk animacje typu flash, a wszystko …