Optymalizacja procesu rezygnacji z subskrypcji

Rezygnacja z newsletter to nie koniec świata

Trudno, aby firma była zadowolona z faktu, że subskrybencie rezygnują z otrzymywania informacji handlowych, należy jednak pamiętać, że nie zawsze przyczyną jest brak zainteresowania danym tematem, często jest to nadmierna ilość otrzymywanych od jednej firmy e-maili, dlatego, aby zatrzymać subskrybenta, warto zaproponować mu jedną z poniższych możliwości:

  • wybór częstotliwość otrzymywania e-maili,

  • wybór tematyki e-maili, które będzie otrzymywał,

  • zmianę adresu e-mail dla otrzymywania wiadomości.

Należy także pamiętać, że proces rezygnacji ze subskrypcji powinien być jasny, prosty i przejrzysty.

Można go przeprowadzić poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o linku umożliwiającym rezygnację lub poprzez wysłanie e-maila o temacie „rezygnacja z subskrypcji”.

Można również zaoferować rezygnację poprzez zalogowanie na stronie i cofnięcie zgody marketingowej.