Przewidywany rozwój rynku wideo w 2017 roku

Reklama wideo w 2017 r. – prognozy

Rynek reklamy wideo w internecie rośnie w tak samo szybkim tempie jak rynek reklamy w social media, czyli o 18 punktów procentowych na rok.

Według ekspertów w dużej mierze jest to związane z upowszechnieniem się urządzeń mobilnych z coraz lepszymi wyświetlaczami umożliwiającymi atrakcyjną ekspozycję treści reklamy wideo, obecnie spoty internetowe traktowane są jako reklama wspierająca dla kampanii telewizyjnych, jednak eksperci przewidują, że do 2019 r. będziemy mieli do czynienia z wycofywaniem się reklamodawców ze spotów w tradycyjnej telewizji i przenoszeniu ich właśnie do internetu. Takie tendencje mają sprawić, że już w tym roku budżety przeznaczone na reklamę video w sieci będą znacznie wyższe niż w latach ubiegłych.